Exámenes CIEACOVA

Convocatòria Gener 2018

Informació dels nivells


Distribució dels tribunals orals CIEACOVA C1 Distribució dels tribunals orals CIEACOVA C2
Data de la convocatòria:
 • Prova oral: Dijous, 18 de gener de 2018 (a partir de les 16 hores). Consulteu distribució dels Tribunals orals (a partir del 18 de desembre de 2017)
 • Prova escrita: Divendres, 19 de gener de 2018 (a les 16 hores)
Llocs de realització:

Godella: Campus Edetània - Edifici Central (Carrer Sacre Cor, núm. 5, Godella)
Xàtiva: Camí Fàbrica de paper s/n, Xàtiva

Hora d’inici:

Prova oral (18/01/2108): La recepció i organització dels estudiants de la prova oral serà a partir de les 15:30 (TAULERS INFORMATIUS).

La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra X (segons el sorteig públic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de data 13 de març de 2017)

No obstant això, l’alumnat podrà consultar la distribució dels Tribunals orals a partir del 18 de desembre de 2017

Prova escrita (19/01/2108): La recepció i organització dels estudiants de la prova escrita serà a partir de les 15:30 (TAULERS INFORMATIUS). Posteriorment, iniciarem la CRIDA de la prova a les 16 hores.

Durada de la prova escrita: 2:30 hores (a partir de la finalització de la segona lectura de la comprensió oral)
Documentació que cal presentar: DNI o document acreditatiu oficial en vigor i justificant de matrícula.

Termini d’inscripció:

El termini d’inscripció per a la convocatòria de gener 2018 és del dimecres 15 de novembre al dimarts 5 de desembre de 2017 (places limitades). No obstant això, cal respectar obligatòriament els períodes següents:

 • Del 15 al 20 de novembre de 2017: Matrícula alumnat dels Cursos de Preparació de Nivell C1 que finalitzen a desembre de 2017.
 • Del 21 al 29 de novembre de 2017: Matrícula de la resta d’alumnat dels Itineraris de Valencià i antics alumnes del Centre de Llengües-Itineraris de Valencià que, en anteriors convocatòries, no aprovaren la prova de Nivell C1 de la CIEACOVA.
 • Del 30 de novembre al 5 de desembre de 2017: Resta d’alumnat o aspirants externs (places restants).
Data de la convocatòria:
 • Prova oral: Dimecres, 17 de gener de 2018 (a partir de les 16 hores). Consulteu distribució dels Tribunals orals (a partir del 18 de desembre de 2017)
 • Prova escrita: Dijous, 18 de gener de 2018 (a les 16 hores)
Llocs de realització:

Godella: Campus Edetània - Edifici Central (Carrer Sacre Cor, núm. 5, Godella)
Xàtiva: Camí Fàbrica de paper s/n, Xàtiva

Hora d’inici:

Prova oral (17/01/2108): La recepció i organització dels estudiants de la prova oral serà a partir de les 15:30 (TAULERS INFORMATIUS).

La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra X (segons el sorteig públic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de data 13 de març de 2017)

No obstant això, l’alumnat podrà consultar la distribució dels Tribunals orals a partir del 18 de desembre de 2017

Prova escrita (18/01/2108): La recepció i organització dels estudiants de la prova escrita serà a partir de les 15:30 (TAULERS INFORMATIUS). Posteriorment, iniciarem la CRIDA de la prova a les 16 hores.

Durada de la prova escrita: 2:30 hores (a partir de la finalització de la segona lectura de la comprensió oral)
Documentació que cal presentar: DNI o document acreditatiu oficial en vigor i justificant de matrícula.

Termini d’inscripció:
 • Del 15 al 20 de novembre de 2017: Matrícula alumnat dels Cursos de Preparació de Nivell C2 que finalitzen a desembre de 2017.
 • Del 21 al 29 de novembre de 2017: Matrícula de la resta d’alumnat dels Itineraris de Valencià i antics alumnes del Centre de Llengües-Itineraris de Valencià que, en anteriors convocatòries, no aprovaren la prova de Nivell C2 de la CIEACOVA.
 • Del 30 de novembre al 5 de desembre de 2017: Resta d’alumnat o aspirants externs (places restants).

Llocs d’inscripció i preu

Presencialment, a qualsevol Oficina de Nous Alumnes UCV. La taxa oficial UCV, de convocatòria única, és de 50€.

 • Oficines de Nous Alumnes
 • València (plaça de l’Almoina, núm. 3, 46001)
 • Godella (c/ Sacre Cor, núm.5, 46110)
 • Alzira (c/ Adrián Campos Suñer, núm.6, 46600)
 • Xàtiva (c/ Camí fàbrica de paper, s/n, 46800)
 • Horari de les oficines: matins de 10.00 a 13.30 hores; vesprades: de 16.00 a 19.00 hores. Divendres a la vesprada romandrà tancat. Pregunteu horaris en el cas de les oficines d’Alzira i Xàtiva.
 • Telèfon oficina Nous Alumnes: 96 192 75 90

Informació general i normativa bàsica

 • Aquest document és informatiu. L’interessat pot consultar la convocatòria oficial de la CIEACOVA a l’enllaç www.cieacova.com
 • Cada estudiant realitzarà la prova a la seu on ha confirmat el pagament de les taxes oficials de matrícula (Godella o Xàtiva).
 • Per a poder participar en les proves cal tenir divuit anys
 • La convocatòria és única. Una vegada iniciada la prova ningú podrà accedir a la realització d’aquesta. Per aquest motiu, preguem puntualitat màxima.
 • Documentació que cal presentar: DNI o qualsevol altre document d’identificació personal reconegut legalment i justificant de matrícula. En cas contrari, no serà permès l’accés.
 • El professorat encarregat informarà puntualment tots els estudiants amb les pautes i informacions bàsiques (estructura de la prova, informació general, etc.).
 • No està permès l’accés de dispositius electrònics (telèfons mòbils, ordinadors, micròfons, etc.) així com d’altres objectes (bosses, estoigs, carpetes, etc.). Recomanem únicament dur bolígraf (blau o negre).
 • El quadern d’examen, així com el DNI o un altre document d’identificació, han d’estar visibles durant tota la prova.
 • Al marge d’aquestes directrius generals, com és obvi, la realització d’aquestes proves també comporta l’acceptació de les pautes determinades per la Normativa General de la UCV i la CIEACOVA.

Contacto

+34 960690468

institutodelenguas@ucv.es

Sedes IDL

Nuestros cursos se imparten en las diferentes sedes repartidas por la provincia de Valencia para llegar lo más cerca posible de nuestro alumnado.

Campus de Valencia
Campus de Edetania
Campus de Torrent
Campus de La Ribera
Campus de La Costera