Itinerari de Mestre de valencià

Diploma Universitari en Coneixement i Didàctica del Valencià
Curs 2017/18

Presentació

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant el Centre de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre tant el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià com el Diploma de Mestre de valencià.

Mestre de valencià: Faculta el professorat per a impartir l’ensenyament en valencià, com a  llengua vehicular, en la totalitat de les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmenats nivells i etapes. Com disposa l’ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que aquest alumnat assolisca una formació, que no podrà ser en cap cas inferior a 32 crèdits o 32 crèdits ECTS, i a més, acreditar estar en possessió d’un Nivell C2 en esta llengua segons es defineix en el MCERL

Tipus d'alumnat

Alumnat que realitza l´itinerari de mestre de valencià (Cliqueu i consulteu horaris)

Criteris d'accés

Llicenciats en Filologia, graduats o diplomats en qualsevol especialitat de Magisteri.

Lloc dels itineraris

Seu València

ENTRE SETMANA: Seu Edetania-Godella. C/ Sacre Cor, núm. 5 - Godella

(Dissabte) Seu Sant Joan Baptista, Guillem de Castro, 175 (Enfront IVAM)

Seu Xàtiva

ENTRE SETMANA C/ Camí Fàbrica de Paper, S/N, 46800 Xàtiva (al costat de l’Estació de RENFE)

Contacto

+34 960690468

institutodelenguas@ucv.es

Sedes IDL

Nuestros cursos se imparten en las diferentes sedes repartidas por la provincia de Valencia para llegar lo más cerca posible de nuestro alumnado.

Campus de Valencia
Campus de Edetania
Campus de Torrent
Campus de La Ribera
Campus de La Costera