Itinerari de Mestre de valencià

Diploma Universitari en Coneixement i Didàctica del Valencià
Curs 2017/18

Alumnat que realitza el Diploma de mestre de valencià

L’alumnat que realitze l’itinerari de mestre, una vegada dispose de la Capacitació Lingüística, s’haurà de matricular necessàriament de TOTS els mòduls que es relacionen a continuació, independentment del crèdits que tinga cursats anteriorment en valencià.

Mestre 32 ECTS

Assignatures
Competència professional

ECTS

Formació
lingüística

Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2)

4

+C2

Didàctica i tractament integrat de llengües (C2)

4

Horari GRUP MESTRE. Godella :

GRUP DIMARTS(18-21:15h.) SEU GODELLA-CAMPUS EDETANIA

HORARI CLASSES: Dimarts, de 18 a 21:15 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Edifici Seu Godella- Campus Edetania. C/ Sagrat Cor, núm. 5-46110 Godella
INICI: Dimarts, 12 setembre, 2017
FINALITZACIÓ CLASSES: Dimarts, 6 març 2018.
PREU: 400€

Exàmens:

ASSIGNATURA
ECTS Semestre Examen 1a Convocatòria Examen 2a Convocatòria
Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2) 4 cr 1r 28 novembre 2017 27 març 2018
 (18-19:30 h)
Didàctica i tractament integrat de llengües (C2) 4 cr 2n 6 març 2018 27 març 2018
(19:45-21:15 h)

GRUP DIJOUS 18-21:15H: EDIFICI SEU GODELLA-EDETANIA.

HORARI CLASSES: Dijous, de 18 a 21:15 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Edifici Seu Godella-Edetania. C/ Sagrat Cor, núm. 5-46110 Godella
INICI: Dijous, 14 setembre 2016
FINALITZACIÓ CLASSES: Dijous, 8 març 2018
PREU: 400€

Exàmens:

ASSIGNATURA
ECTS Semestre Examen 1a Convocatòria Examen 2a Convocatòria
Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2) 4 cr 1r 30 novembre 2017 (18 h) 29 març 2018
(18-19:30 h.)
Didàctica i tractament integrat de llengües (C2) 4 cr 2n 30 març 2018
(18 h)
6 d’abril 2018
(19:45-21:15)

GRUP DISSABTE(9-14H.) SJB-VALÈNCIA

HORARI CLASSES: Dissabte, de 9 a 14 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Seu Sant Joan Baptista – València (Guillem de Castro, 175)
INICI: Dissabte, 16 setembre 2017
FINALITZACIÓ: Dissabte, 27 gener 2018
PREU: 400€

Exàmens:

ASSIGNATURA
ECTS Semestre Examen 1a Convocatòria Examen 2a Convocatòria
Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2) 4 cr 1r 11 novembre 2017
(11:30-14 h)
17 febrer 2018 (9-11 h)
Didàctica i tractament integrat de llengües (C2) 4 cr 2n 27 gener 2018 (9-11 h) Dissabte,
17 febrer 2018
(12-14 h)

GRUP MESTRE. XÀTIVA

GRUP DIMECRES(18-21:15H.) XÀTIVA

HORARI CLASSES: Dimecres, de 18 a 21:15 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Seu Xàtiva. C/ Camí Fàbrica de Paper, S/N, 46800 Xàtiva‎ (al costat Estació de RENFE)
INICI: Dimecres, 13 setembre 2017
FINALITZACIÓ CLASSES: Dimecres,7 març 2018
PREU: 400€

Exàmens:

ASSIGNATURA

ECTS Semestre Examen 1a Convocatòria Examen 2a Convocatòria
Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2) 4 cr 1r 29 novembre 2017 28 març 2018 (18_19:30 h)
Didàctica i tractament integrat de llengües (C2) 4 cr 2n 7 març 2018 28 març 2018 (19:45-21:15 h)

GRUP DIVENDRES (18-21:15H.) XÀTIVA

HORARI CLASSES: Divendres, de 18 a 21:15 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Seu Xàtiva. C/ Camí Fàbrica de Paper, S/N, 46800 Xàtiva‎ (al costat Estació de RENFE)
INICI: Divendres, 8 setembre 2017
FINALITZACIÓ CLASSES: Divendres, 2 març 2018
PREU: 400€

Exàmens:

ASSIGNATURA
ECTS Semestre Examen 1a Convocatòria Examen 2a Convocatòria
Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2) 4 cr 1r 24 novembre 2017 23 març 2018
(18-19:30)
Didàctica i tractament integrat de llengües (C2) 4 cr 2n 2 març 2018 23 març 2018
(19:45-21:15)

INFORMACIÓ IMPORTANT DIPLOMA MESTRE
A més de la superació d’aquests crèdits (competència professional), com disposa l’ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que l’alumnat acredite un Nivell C2 del MCERL (Competència lingüística). Aleshores l’estudiant que no puga acreditar documentalment aquest Nivell, realitzarà l’examen de Valencià Nivell C2 atenent a l’acord signat per les universitats membres de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià). L’interessat pot consultar la informació d’aquestes proves (dates, estructura de la prova, continguts, criteris de correcció, etc.) a l’enllaç www.cieacova.com  

La taxa oficial per a la realització d’aquesta convocatòria única de Nivell C2 serà de 50 €. Òbviament, l’alumnat que acredite estar en possessió d’aquest nivell (per la JQCV o per altres universitats valencianes  estarà EXEMPT de la realització d’aquesta prova.

Si l’interessat o interessada obté el Nivell C2 durant el curs, òbviament, estarà exempt de la realització de la prova de Nivell C2 de la UCV (sempre que lliuren l’acreditació corresponent a Secretaria UCV), però, no podrà sol·licitar la devolució de les taxes oficials d’aquest examen.

Contacto

+34 960690468

institutodelenguas@ucv.es

Sedes IDL

Nuestros cursos se imparten en las diferentes sedes repartidas por la provincia de Valencia para llegar lo más cerca posible de nuestro alumnado.

Campus de Valencia
Campus de Edetania
Campus de Torrent
Campus de La Ribera
Campus de La Costera