Itinerari de Capacitació de valencià

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià
Curs 2017/18

Procés de reserva i matrícula

Procés de matrícula tancat per al curs 2017-2018.

ALUMNAT DE CAPACITACIÓ AMB MÒDULS SUSPESOS

L'alumnat que desitge sol·licitar a la CAT (Comissió Acadèmica de Títol) la convalidació de crèdits ja cursats en alguna altra universitat, hauran  d'enviar la documentació (certificat de notes amb els programes de les assignatures superades amb l'encuny o el segell corresponent de la universitat d'origen) per correu certificat, abans del  15 de setembre de  2017 a la següent adreça:

SECRETARIA (SEU GODELLA)
ITINERARIS DE VALENCIÀ
C/ Sacre Cor, núm. 5. 46110 Godella (València)

L'ALUMNAT QUE VA INICIAR L'ITINERARI DURANT EL CURS 2016-2017 QUE TÉ ALGUN MÒDUL SUSPÈS, com que ja és alumne de la UCV, NO HAURÀ DE FER LA RESERVA A TRAVÉS DE LA WEB. Si no ho ha fet ja, cal que envie un correu a maribel.gimeno@ucv.es autoritzant el personal de Secretaria perquè realitze la matrícula

PROCÉS DE RESERVA DE PLAÇA EN CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA (curs 2017-2018)

I. L'alumnat que realitze la inscripció/reserva a través de la web ÚNICAMENT podrà realitzar el pagament de la reserva a través de TPV Virtual. Una vegada efectuat el pagament d'aquesta, l'alumnat rebrà un missatge al seu correu electrònic, confirmant la reserva/matrícula corresponent.

A més a més, en este correu, l'alumnat rebrà les claus per a poder fer-se la fotografia digital en les cabines disposades a les seus de la UCV o amb l’aplicació gratuïta de mòbil MiUCV

Una vegada finalitzat el procés de matrícula, l'alumnat haurà de remetre en un sobre per correu certificat, abans de DIVENDRES 29 DE SETEMBRE 2017, a l'adreça:

SECRETARIA (SEU GODELLA)
ITINERARIS DE VALENCIÀ
C/ Sacre Cor, núm. 5. 46110 Godella (València)

la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Títol Universitari o del dipòsit del Títol.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Orde de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA Direct Debit Mandate. Una vegada matriculat l'alumant, aquest haurà de fer arribar aquesta orde de domiciliació de pagament a Secretaria seguint UNA de les següents possibilitats:
 • Imprimint l'orde SEPA; signar-la (ha de signar necessàriament el titular del compte corrent així com l'estudiant. En el cas que el titular i l'estudiant siga el mateix, caldrà signar dues vegades); escanejar-la i pujar-la a través de la Intranet.  En qualsevol dels casos cal emplenar tot el document.  
 • Imprimint l’orde SEPA; signar-la (ha de signar necessàriament el titular del compte corrent així com l’estudiant. En el cas que el titular i l’estudiant siga el mateix, caldrà signar dues vegades); escanejar-la creant un PDF i enviar-lo a mandato@ucv.es 
 • Imprimint l’orde SEPA; signar-la (ha de signar necessàriament el titular del compte corrent així com l’estudiant. En el cas que el titular i l’estudiant siga el mateix, caldrà signar dues vegades) i enviar-la per correu certificat amb la resta de documentació
 • Si és el cas, fotocòpia compulsada del Valencià Nivell C1 (Mitjà).
 • Paral·lelament, l'alumnat que desitge sol·licitar a la CAT (Comissió Acadèmica de Títol) la convalidació de crèdits ja cursats en alguna altra universitat, també hauran  d'enviar la documentació (certificat de notes amb els programes de les assignatures superades amb l'encuny o el segell corresponent de la universitat d'origen) per correu certificat, abans del 15 de setembre de 2017, a la següent adreça:

SECRETARIA (SEU GODELLA)
ITINERARIS DE VALENCIÀ
C/ Sacre Cor, núm. 5. 46110 Godella (València)

II.Obert  el plaç matrícula, l'alumnat que desitge acudir personalment a les Oficines de Nous Alumnes, podrà realitzar la inscripció/reserva en qualsevol oficina de Nous Alumnes (consultar al web horaris Nous Alumnes  juliol i agost).

L'alumnat que acudisca a les Oficines de Nous Alumnes podrà efectuar la inscripció/reserva de les següents maneres:

A) Pagament amb targeta.
Personant-se en les Oficines de Nous Alumnes anteriorment indicades.

B) Pagament en efectiu.
Personant-se en les Oficines de Nous Alumnes anteriorment indicades

Consideracions a tindre en compte:

 • Les places aniran cobrint-se per estricte ordre de pagament.
 • La reserva no serà efectiva fins que la Universitat no tinga constància del pagament (200€).
 • Esta quantitat es descomptarà de l'import total matriculat i, una vegada confirmada la plaça i realitzat el pagament oportú, com que la plaça ha estat ocupada, no es realitzarà cap reintegrament
 • Una vegada la Universitat reba la confirmació del pagament (200 €), l'interessat/da rebrà un e-mail el qual confirmarà la plaça.

NOTA IMPORTANT: Recordeu que, si  voleu  formalitzar la reserva/matrícula a l'Oficina de Nous Alumnes,  necessàriament cal lliurar la documentació sol·licitada a l'apartat anterior (Apartat 1). En cas contrari, no podreu formalitzar la reserva/matrícula.

Contacto

96 363 74 12

Ext. 4957, 6021 y 6024

institutodelenguas@ucv.es

Sedes IDL

Nuestros cursos se imparten en las diferentes sedes repartidas por la provincia de Valencia para llegar lo más cerca posible de nuestro alumnado.

Campus de Valencia
Campus de Edetania
Campus de Torrent
Campus de La Ribera
Campus de La Costera