Itinerari de Capacitació de valencià

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià
Curs 2017/18

Preu i documentació

El preu del crèdit A LES ASSIGNATURES (Competència professional) és de 37’5 € per crèdit

 

DESCRIPCIÓ

PREU

Competència professional
24 ECTS
(OBLIGATÒRIA)

(24 ECTS x 37,5 €/ECTS)
Desenvolupament Llengua oral (6 ECTS)
Recursos Educació lingüística (6 ECTS)
Ensenyament llengües contextos multilingües(6 ECTS)
Formació literària per a Mestres (6 ECTS)

 

900 €

 

DESCRIPCIÓ

PREU

Curs de
Competència lingüística (VOLUNTARI)

Curs preparació Nivell C1 (Mitjà)1

300 €

 

DESCRIPCIÓ

PREU

EXAMEN CIEACOVA
NIVELL C11

Curs preparació Nivell C1 (Mitjà)1

50 €2

(1) La data de l’examen de Nivell C1 serà informada per la Coordinació Acadèmica tan prompte com siga  acordada per les universitats valencianes integrants de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitaria d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià) que han signat el conveni d’homologació dels Nivells lingüístics en Valencià.

En un primer moment, tots els interessats a obtenir la capacitació es matricularan per la web de la competència professional (les 4 assignatures, 24 crèdits) .

Pel que fa a la matrícula de la convocatòria del Nivell C1 (50 €) corresponent a la competència lingüística, l’interessat la podrà realitzar a qualsevol oficina de nous alumnes en el termini establert per la CIEACOVA (consulteu enllaç www.cieacova.com ) Els 50 €  de l’examen de C1 són en concepte de taxes oficials de realització d’aquesta prova.

Paral·lelament l’estudiant que no estiga en possessió del Nivell C1 podrà, voluntàriament, realitzar un Curs Específic de Preparació Nivell C1. La matrícula d’aquest Curs de Preparació de Nivell C1 (300€) és voluntària i l’interessat podrà matricular-se posteriorment atenent als horaris i a les seus habilitades per la coordinació acadèmica. Durant les primeres sessions lectives la coordinació acadèmica passarà per les aules per informar-ne d’aquesta ampliació de matrícula 

(2) La reserva de plaça serà de 200 euros (que es descomptaran del preu total)

Una vegada finalitzat el procés de matrícula, l'alumnat haurà de remetre en un sobre per correu certificat, abans de  DIVENDRES 30 DE SETEMBRE DE 2016, a l’adreça:
SECRETARIA (SEU GODELLA)
ITINERARIS DE VALENCIÀ
C/ Sacre Cor, núm. 5. 46110 Godella (València)
la documentació següent:

  • Fotocòpia compulsada del Títol Universitari o del dipòsit del Títol.
  • Fotocòpia del DNI.
  • “Orde de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA Direct Debit Mandate. Una vegada matriculat l’alumnat, aquest haurà de fer arribar aquesta orde de domiciliació de pagament a Secretaria seguint UNA de les següents possibilitats: .  En qualsevol dels casos cal emplenar tot el document.
    • Imprimint l’orde SEPA; signar-la (ha de signar necessàriament el titular del compte corrent així com l’estudiant. En el cas que el titular i l’estudiant siga el mateix, caldrà signar dues vegades); escanejar-la i pujar-la a través de la Intranet
    • Imprimint l’orde SEPA; signar-la (ha de signar necessàriament el titular del compte corrent així com l’estudiant. En el cas que el titular i l’estudiant siga el mateix, caldrà signar dues vegades); escanejar-la creant un PDF i enviar-lo a mandato@ucv.es 
    • Imprimint l’orde SEPA; signar-la (ha de signar necessàriament el titular del compte corrent així com l’estudiant. En el cas que el titular i l’estudiant siga el mateix, caldrà signar dues vegades) i enviar-la per correu certificat amb la resta de documentació
  • Si és el cas, fotocòpia compulsada del Valencià Nivell C1 (Mitjà) .

Contacto

96 363 74 12

Ext. 4957, 6021 y 6024

institutodelenguas@ucv.es

Sedes IDL

Nuestros cursos se imparten en las diferentes sedes repartidas por la provincia de Valencia para llegar lo más cerca posible de nuestro alumnado.

Campus de Valencia
Campus de Edetania
Campus de Torrent
Campus de La Ribera
Campus de La Costera