Itinerari de Capacitació de valencià

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià
Curs 2017/18

Alumnat que comença o finalitza l’itinerari de capacitació entre setmana

Aquest alumnat caldrà que realitze els mòduls detallats al següent quadre que s’impartiran a les Seus descrites més avall:

Capacitació 24 ECTS

ECTS

Assignatures. Competència professional

Quadrimestre

6

Desenvolupament llengua oral

1r

6

Recursos educació lingüística

1r

6

Ensenyament de llengües en contextos multilingües

2n

6

Formació literària per a mestres

2n

A més de la superació d’aquestes assignatures, com s’estableix a ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, CAL QUE L’ALUMNAT ASSOLISCA O ACREDITE ESTAR EN POSSESSIÓ d’unNIVELL C1 d’aquesta llengua segons es defineix en el Marc Comú de Referència per a les Llengües.

Seu-Godella-Edetania

HORARI CLASSES: Dilluns i Dimecres, de 18 a 21:15 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Seu Godella-Edetania, C/Sacre Cor, núm. 5. Godella 46110
INICI: Dilluns, 11 de setembre de 2017
FINALITZACIÓ CLASSES: Dimecres, 7 de març de 2018 

Exàmens

ASSIGNATURA
ECTS Semestre 1a Convocatòria 2a Convocatòria
Desenvolupament llengua oral 6 1r 29  noviembre 2017 12 març 2018
Recursos Educació Lingüística 6 1r 29  noviembre 2017 21 març 2018

Ensenyament de llengües en contextos multilingües

6 2n 7 març 2018 26 març 2018
Formació Literària per a mestres 6 2n 7 març 2018 28 març 2018

Seu Torrent- La Inmaculada 

GRUP TORRENT: Seu La Immaculada-Torrent (Matí)
HORARI CLASSES: Dilluns i dimecres de 12:00 a 15:00 hores)
LLOC DE REALITZACIÓ:
Seu La Inmaculada – Torrent / C/ Ramiro de Maeztu, 14. Torrent, 46900
INICI:
Dilluns, 11de setembre de 2017
FINALITZACIÓ CLASSES:  
Dimecres 7 de març de 2018 

Exàmens:

ASSIGNATURA
ECTS Semestre 1a Convocatòria 2a Convocatòria
Desenvolupament llengua oral 6 1r 29 novembre 2017 12 març 2018
Recursos Educació Lingüística 6 1r 29 noviembre 2017 21 març 2018

Ensenyament de llengües en contextos multilingües

6 2n 7 març 2018 26 març 2018
Formació Literària per a mestres 6 2n 7 març 2018 28 març 2018

Seu Xàtiva

HORARI CLASSES: Dimarts i Dijous, de 18 a 21:15 hores
LLOC DE REALITZACIÓ:
Seu Xàtiva. C/ Camí Fàbrica de Paper, S/N, 46800     Xàtiva‎ (al costat Estació de RENFE)
INICI:
Dimarts 12 setembre 2017
FINALITZACIÓ CLASSES:
13 març 2018

Exàmens:

ASSIGNATURA
ECTS Semestre 1a Convocatòria 2a Convocatòria
Desenvolupament llengua oral 6 1r 30 novembre 2017 20 març 2018
Recursos Educació Lingüística 6 1r 30 novembre 2017 22 març 2018
Ensenyament de llengües en contextos multilingües 6 2n 8 març 2018 27 març 2018
Formació Literària per a mestres 6 2n 13 març 2018 29 març 2018

NOTA IMPORTANT PER A TOTS ELS GRUPS

La data de l’examen de Nivell C1 serà informada per la Coordinació Acadèmica tan prompte com siga  acordada per les universitats valencianes integrants de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitaria d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià) que han signat el conveni d’homologació dels Nivells lingüístics en Valencià.

En un primer moment, tots els interessats a obtenir la capacitació es matricularan per la web de la competència professional (les 4 assignatures, 24 crèdits) .

Pel que fa a la matrícula de la convocatòria del Nivell C1 (50 €) corresponent a la competència lingüística, l’interessat la podrà realitzar a qualsevol oficina de nous alumnes en el termini establert per la CIEACOVA (consulteu enllaç www.cieacova.com ) Els 50 €  de l’examen de C1 són en concepte de taxes oficials de realització d’aquesta prova.

Paral·lelament l’estudiant que no estiga en possessió del Nivell C1 podrà, voluntàriament, realitzar un Curs Específic de Preparació Nivell C1. La matrícula d’aquest Curs de Preparació de Nivell C1 (300€) és voluntària i l’interessat podrà matricular-se posteriorment atenent als horaris i a les seus habilitades per la coordinació acadèmica. Durant les primeres sessions lectives la coordinació acadèmica passarà per les aules per informar-ne d’aquesta ampliació de matrícula 

Contacto

96 363 74 12

Ext. 4957, 6021 y 6024

institutodelenguas@ucv.es

Sedes IDL

Nuestros cursos se imparten en las diferentes sedes repartidas por la provincia de Valencia para llegar lo más cerca posible de nuestro alumnado.

Campus de Valencia
Campus de Edetania
Campus de Torrent
Campus de La Ribera
Campus de La Costera