Comparte esta página en

Itinerari de Mestre de valencià

Diploma Universitari en Coneixement i Didàctica del Valencià
Curs 2016/17

Places esgotades

Alumnat que realitza el Diploma de mestre de valencià

L’alumnat que realitze l’itinerari de mestre, una vegada dispose de la Capacitació Lingüística, s’haurà de matricular necessàriament de TOTS els mòduls que es relacionen a continuació, independentment del crèdits que tinga cursats anteriorment en valencià.

Mestre 32 ECTS

Assignatures
Competència professional

ECTS

Formació
lingüística

Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2)

4

+C2

Didàctica i tractament integrat de llengües (C2)

4

Horari GRUP MESTRE. VALÈNCIA :

GRUP DIMARTS (18-21:15h.) Santa Úrsula – València

HORARI CLASSES: Dimarts, de 18 a 21:15 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Edifici Seu Santa Úrsula. C/ Guillem de Castro, núm. 94 (al costat de les Torre de Quart)
INICI: Dimarts, 20 setembre, 2016
FINALITZACIÓ CLASSES: Dimarts, 28 març 2017.
PREU: 400€

Exàmens:

ASSIGNATURA

ECTS

Semestre

Examen 1a Convocatòria

Examen 2a Convocatòria

Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2)

4 cr

1r

Dimarts, 20 desembre 2016
(18 h)

Dimarts, 4 abril 2017
 (18 h)

Didàctica i tractament integrat de llengües (C2)

4 cr

2n

Dimarts, 28 març 2017
(18 h)

Dimarts
11 abril 2017
 (18 h)

GRUP DIJOUS (18-21:15h.) Edifici Seu Santa Úrsula. C/ Guillem de Castro, núm. 94 (al costat de les Torre de Quart)

HORARI CLASSES: Dijous, de 18 a 21:15 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Edifici Seu Santa Úrsula. C/ Guillem de Castro, núm. 94 (al costat de les Torre de Quart)
INICI: Dijous,  22 setembre 2016
FINALITZACIÓ CLASSES: Dijous, 30 març 2017
PREU: 400€

Exàmens:

ASSIGNATURA

ECTS

Semestre

Examen 1a Convocatòria

Examen 2a Convocatòria

Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2)

4 cr

1r

Dijous, 15 desembre 2016
(18 h)

Dijous,
6 d’abril 2017
(18-19:30 h.)

Didàctica i tractament integrat de llengües (C2)

4 cr

2n

Dijous,
30 març 2017
(18 h)

Dijous,
6 d’abril 2017

(19:45-21:15)

GRUP DISSABTE (9-14h.) SJB-València (PLACES ESGOTADES)

HORARI CLASSES: Dissabte, de 9 a 14 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Seu Sant Joan Baptista – València (Guillem de Castro, 175)
INICI: Dissabte, 24 setembre 2016
FINALITZACIÓ: Dissabte, 14 gener 2017   
PREU: 400€

Exàmens:

ASSIGNATURA

ECTS

Semestre

Examen 1a Convocatòria

Examen 2a Convocatòria

Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2)

4 cr

1r

Dissabte,
12 novembre 2016
 (9- 11 h)

Dissabte, 28 gener 2016 (9-11:30 h)

Didàctica i tractament integrat de llengües (C2)

4 cr

2n

Dissabte, 14 gener 2017

Dissabte,
4 febrer 2017
(11:30-14 h)

GRUP MESTRE. XÀTIVA

GRUP DIMECRES (18-21:15h.) Xàtiva

HORARI CLASSES: Dimecres, de 18 a 21:15 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Seu Xàtiva. C/ Camí Fàbrica de Paper, S/N, 46800 Xàtiva‎ (al costat Estació de RENFE)
INICI: Dimecres, 21 setembre 2016
FINALITZACIÓ CLASSES: Dimecres, 22 març 2017
PREU: 400€

Exàmens:

ASSIGNATURA

ECTS

Semestre

Examen 1a Convocatòria

Examen 2a Convocatòria

Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2)

4 cr

1r

Dimecres,
14 desembre 2016

Dimecres, 5 abril 2017

Didàctica i tractament integrat de llengües (C2)

4 cr

2n

Dimecres, 22 març 2017

Dimecres
12 abril 2017

GRUP DIVENDRES (18-21:15h.) Xàtiva

HORARI CLASSES: Divendres, de 18 a 21:15 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Seu Xàtiva. C/ Camí Fàbrica de Paper, S/N, 46800 Xàtiva‎ (al costat Estació de RENFE)
INICI: Divendres, 23 setembre 2016
FINALITZACIÓ CLASSES: Divendres, 31 març 2017
PREU: 400€

Exàmens:

ASSIGNATURA

ECTS

Semestre

Examen 1a Convocatòria

Examen 2a Convocatòria

Comprensió i producció de textos en centres plurilingües (C2)

4 cr

1r

Divendres,
9 desembre 2016
(18h)

Divendres,
7 abril 2017
(18-19:30)

Didàctica i tractament integrat de llengües (C2)

4 cr

2n

Divendres,
31 març 2017 (18h)

Divendres,
7 abril 2017
(19:45-21:15)

 

INFORMACIÓ IMPORTANT DIPLOMA MESTRE
A més de la superació d’aquests crèdits (competència professional), com disposa l’ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que l’alumnat acredite un Nivell C2 del MCERL (Competència lingüística). Aleshores l’estudiant que no puga acreditar documentalment aquest Nivell, realitzarà l’examen de Valencià Nivell C2 atenent a l’acord signat per les universitats membres de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià). L’interessat pot consultar la informació d’aquestes proves (dates, estructura de la prova, continguts, criteris de correcció, etc.) a l’enllaç www.cieacova.com  

La taxa oficial per a la realització d’aquesta convocatòria única de Nivell C2 serà de 50 €. Òbviament, l’alumnat que acredite estar en possessió d’aquest nivell (per la JQCV o per altres universitats valencianes  estarà EXEMPT de la realització d’aquesta prova.

Si l’interessat o interessada obté el Nivell C2 durant el curs, òbviament, estarà exempt de la realització de la prova de Nivell C2 de la UCV (sempre que lliuren l’acreditació corresponent a Secretaria UCV), però, no podrà sol·licitar la devolució de les taxes oficials d’aquest examen.