Comparte esta página en

Itinerari de Capacitació de valencià

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià
Curs 2016/17

Places esgotades

Notes importants

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ALUMNAT 2n CURS CAPACITACIÓ O AMB MÒDULS PENDENTS

L’ALUMNAT QUE VA INICIAR L’ITINERARI DURANT EL CURS 2015-16  O QUE TÉ ALGUN MÒDUL SUSPÈS, com que ja és alumne de la UCV, NO HAURÀ DE FER LA RESERVA A TRAVÉS DE LA WEB. Si no ho ha fet ja, cal que envie un correu a maribel.gimeno@ucv.es autoritzant el personal de secretaria perquè realitze la matrícula de segon curs

Cal que l’alumnat amb algun mòdul pendent del curs 2015-2016 envie un correu, abans del 30 de setembre de 2016, a maribel.gimeno@ucv.es on s’expliciten les dates personals, assignatura, grup i torn autoritzant Secretaria la matrícula d’aquestes assignatures

INFORMACIÓ GENERAL

1. A més de la superació de les assignatures (Competència professional), com s’estableix a ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, CAL QUE L’ALUMNAT ASSOLISCA O ACREDITE ESTAR EN POSSESSIÓ d’un NIVELL C1 (Competència lingüística) d’aquesta llengua segons es defineix en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Si l’interessat o interessada està en possessió d’aquest Nivell cal que l’adjunte a la documentació enviada per correu i, com és obvi, no haurà de realitzar aquest l’examen.
2. El fet de no confirmar la reserva de plaça o no realitzar el pagament corresponent, comportarà la pèrdua de la plaça reservada.
3. L'alumnat que desitge sol·licitar a la CAT (Comissió Acadèmica de Títol) la convalidació de crèdits ja cursats en alguna altra universitat, hauran   d’enviar la documentació (certificat de notes amb els programes de les assignatures superades amb l’encuny o el segell corresponent de la universitat d’origen) per correu certificat, abans del 15 de setembre de 2016 a la següent adreça:
SECRETARIA (SEU GODELLA)
ITINERARIS DE VALENCIÀ
C/ Sacre Cor, núm. 5. 46110 Godella (València)
4. L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta (València, Torrent o Xàtiva) així com un torn (entre setmana o dissabte). Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de Seu.
5. Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
6. Les llistes  dels matriculats d’una assignatura concreta es realitzarà per rigorós ordre de matrícula (on line), per tant, és definitiu i no s’hi acceptarà cap canvi de grup.
7. No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.
8. Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%.
9. La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les dates, les seus i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
10. La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.
11. Per elaborar els llistats i facilitar el treball a través de la Plataforma de Teleformació, cal que l’alumnat, durant la primera setmana lectiva, es fotografie necessàriament a les cabines fotogràfiques disposades a les seus corresponents
12. IMPORTANT PER A TOTS ELS GRUPS:

La data de l’examen de Nivell C1 serà informada per la Coordinació Acadèmica tan prompte com siga  acordada per les universitats valencianes integrants de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitaria d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià) que han signat el conveni d’homologació dels Nivells lingüístics en Valencià.

En un primer moment, tots els interessats a obtenir la capacitació es matricularan per la web de la competència professional (les 4 assignatures, 24 crèdits).

Pel que fa a la matrícula de la convocatòria del Nivell C1 (50 €) corresponent a la competència lingüística, l’interessat la podrà realitzar a qualsevol oficina de nous alumnes en el termini establert per la CIEACOVA (consulteu enllaç www.cieacova.com ) Els 50 €  de l’examen de C1 són en concepte de taxes oficials de realització d’aquesta prova.

Paral·lelament l’estudiant que no estiga en possessió del Nivell C1 podrà, voluntàriament, realitzar un Curs Específic de Preparació Nivell C1. La matrícula d’aquest Curs de Preparació de Nivell C1 (300€) és voluntària i l’interessat podrà matricular-se posteriorment atenent als horaris i a les seus habilitades per la coordinació acadèmica. Durant les primeres sessions lectives la coordinació acadèmica passarà per les aules per informar-ne d’aquesta ampliació de matrícula 

Contacto

96 363 74 12

Ext. 4957

centrodelenguas@ucv.es

Sedes CDL

Nuestros cursos se imparten en las diferentes sedes repartidas por la provincia de Valencia para llegar lo más cerca posible de nuestro alumnado.

CAMPUS DE VALENCIA
CAMPUS DE EDETANIA
CAMPUS DE TORRENT
CAMPUS DE LA RIBERA
CAMPUS DE LA COSTERA