Comparte esta página en

Itinerari de Capacitació de valencià

Especialista Universitari en Ús i Ensenyament del Valencià
Curs 2016/17

Places esgotades

Alumnat que comença o finalitza l’itinerari de capacitació dissabte (en un curs)

Places esgotades

Atenció! Únicament s’imparteix a la Seu Sant Joan Baptista-València. i es realitzarà EN UN CURS ACADÈMIC

L’alumnat que realitze l’itinerari de capacitació, s’haurà de matricular de les assignatures que es relacionen a continuació seguint l’ordre establert al quadre adjunt:

Capacitació 24 ECTS

ECTS

Assignatures. Competència professional

Curs

6

Desenvolupament llengua oral

UN CURS

6

Recursos educació lingüística

6

Ensenyament de llengües en contextos multilingües

6

Formació literària per a mestres

A més de la superació d’aquestes assignatures, com s’estableix a ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, CAL QUE L’ALUMNAT ASSOLISCA O ACREDITE ESTAR EN POSSESSIÓ d’un NIVELL C1 d’aquesta llengua segons es defineix en el Marc Comú de Referència per a les Llengües.

Seu Sant Joan Baptista-València: Dissabtes 9-14h.

GRUP DISSABTES
HORARI CLASSES: Dissabte, de 9 a 14 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Seu Sant Joan Baptista – València / C/ Guillem de Castro, núm. 175 (enfront IVAM)
INICI: Dissabte, 10 setembre 2016
FINALITZACIÓ CLASSES: Dissabte, 13 abril 2017 
Exàmens

ASSIGNATURA

ECTS

1a Convocatòria

2a Convocatòria

Desenvolupament llengua oral

6

5 Novembre 2016
(9-11 h.)

28 gener 2017
(11:30-14 h.)

Recursos Educació Lingüística

6

7 gener 2017
(9-11 h.)

28 gener 2017
(9-11 h. )

Ensenyament de llengües en contextos multilingües

6

4 març 2017
(9-11 h.)

20 maig 2017
(9-11 h.)

Formació literària per a Mestres

6

8 abril 2017
(9-11 h.)

20 maig 2017
(11:30-14 h.)

Nota: La data de l’examen de Nivell C1 serà informada per la Coordinació Acadèmica tan prompte com siga acordada per les universitats valencianes  integrants de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitaria d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià) En un primer moment, tots els interessats a obtenir la capacitació es matricularan per la web de la competència professional (les 4 assignatures, 24 crèdits) .

Pel que fa a la matrícula de la convocatòria del Nivell C1 (50 €) corresponent a la competència lingüística, l’interessat la podrà realitzar a qualsevol oficina de nous alumnes en el termini establert per la CIEACOVA (consulteu enllaç www.cieacova.com ) Els 50 €  de l’examen de C1 són en concepte de taxes oficials de realització d’aquesta prova.

Paral·lelament l’estudiant que no estiga en possessió del Nivell C1 podrà, voluntàriament, realitzar un Curs Específic de Preparació Nivell C1. La matrícula d’aquest Curs de Preparació de Nivell C1 (300€) és voluntària i l’interessat podrà matricular-se posteriorment atenent als horaris i a les seus habilitades per la coordinació acadèmica. Durant les primeres sessions lectives la coordinació acadèmica passarà per les aules per informar-ne d’aquesta ampliació de matrícula 

Contacto

96 363 74 12

Ext. 4957

centrodelenguas@ucv.es

Sedes CDL

Nuestros cursos se imparten en las diferentes sedes repartidas por la provincia de Valencia para llegar lo más cerca posible de nuestro alumnado.

CAMPUS DE VALENCIA
CAMPUS DE EDETANIA
CAMPUS DE TORRENT
CAMPUS DE LA RIBERA
CAMPUS DE LA COSTERA